החברה למימוש קרקעות הוקמה בשנת 2005 ומתמחה בייזום, שיווק פרויקטי נדל"ן וקרקעות בהליכי הפשרה באזורי ביקוש בארץ ובעולם.