חברת אטרה (ATERRA) ייזום נדל"ן היא חברה ישראלית הפעילה בתחום איתור הקרקעות, השבחתן, ייזום פרויקטים עליהן ושיווקן למשקיעים.


לא נמצאו תוצאות

ביצוע חיפוש נוסף